Kapronczai Evelin

evelin.kapronczai@gmail.com

 

Horizonton

Diplomamunkám az egyetemi évek alatt szerzett tapasztalatokból és gondolatokból építkezik. Az elmúlt 4 év meghatározó témája számomra a táj és annak absztrahálása különböző médiumokkal: mint például digitális fotográfia, tájdombormű, grafika. Ez a folyamat a közvetlen táji élmény vizuális jelekké való redukálása, gyors skiccek formájában. Ha nincs lehetőség rajzi megfogalmazásra, szívesen dolgozok a többnyire általam, de mások által is készített fotográfiák alapján. A táji sokszínűség feldolgozása érdekében igyekeztem minél több anyaggal kísérletezni, mint például: bádog lemez, fa, vas. Ezt a tematikát folytatva döntöttem diplomamunkám anyaga: a papír mellett, mely textúráját tekintve egyaránt alkalmas lehet finom és expresszív részletek megfogalmazására. A munkánál fontos szerepet szánok a perspektívának, melyet a különböző anyagminőségekkel is szeretnék megerősíteni. A perspektivikus távlatot egyfelől úgy szeretném érzékeltetni, hogy több formált réteget szánok egymás elé helyezni, kisebb távolságot hagyva közöttük, lehetőséget teremtve az árnyéknak a részletek közötti nagyobb játékra. Nem csupán az elemek egymás elé helyezésével szándékozom a perspektíva távoli mélységét érzékeltetni, hanem az anyag minőségével is. A papírt – a tájhoz hasonlóan – újradolgozva használom fel: ledarálom, áztatom, különböző minőségű papírokból más­más állagú masszát készítek. Elérhetek vele vékony, szinte áttetsző anyagot, és masszívabb rusztikus felületté is alakíthatom. Fontosnak tartom, hogy a téma és az anyag valamilyen módon kapcsolódjon egymáshoz: papír, ami fából készül, majd domborműként ismét tájként fogalmazódik meg. A táj absztrahálásánál egyben a teret is absztrahálom, és ebben az átformálásban kiegészítő elemként használom a fényt.

Tanszék: Szobrász
Témavezető: Gálhidy Péter
Konzulens: Gálhidy Péter
Diploma típusa: Papírmasé