Szerző Réka

szerzoreka@gmail.com

 

Egy 18. századi, festett fali gyertyatartókar pár restaurálása

A diplomadolgozat a festett falikarok restaurálásán kívül foglalkozik, a tárgy történetével, feltételezett készítés technikájával. A diplomadolgozatban nagy hangsúlya van többek között az anyagvizsgálati résznek, mivel a falikar az évszázadok során többször át lett festve. A tárgy páron nem láthatóak a korábbi festések (kivéve a „tanú” felületen), így a rétegszerkezetek és a mintákból levont következtetések igen fontos szerepet kapnak. A festett, korrodálódott vas tisztításának és passziválásának problémaköre is.

Egy ezüstözött talpas kereszt restaurálása

A diplomadolgozat egy ezüstözött talpas kereszt restaurálását mutatja be, rövid történeti és készítés technikai leírással. A dolgozat foglalkozik az ezüstözött réz tisztításának problémakörével és a restaurálás során felmerült etikai kérdésekkel.