Nagy Lea

nagy.lea@gmail.com

 

Egy 20. századi kültéri festett vas szobor restaurálása

A diploma dolgozat ismerteti a kültéri festett kortárs szobrok restaurálásának problémáját, esettanulmányokon keresztül. A diplomamunka feladata egy kültéren tárolt, korrodálódott festett vasszobor megőrzése, konzerválása úgy, hogy a környezeti hatásoknak ellenálló legyen, azonban az alkotó (Percz János) eredeti koncepciója ne sérüljön.
A munka magában foglalja az alkotó művész munkásságának ismertetését, valamint a tárgyon információ szerzés céljából történt vizsgálatok eredményét.

Perzsa sárgaréz füstölőedény restaurálása

A diplomamunka célja a füstölőedény statikai megerősítése, kiállíthatóvá tétele, melyhez a deformálódások kiegyengetése, törések megforrasztása, a hiányzó elemek újragyártása volt szükséges. A diplomamunka magába foglalja a tárggyal kapcsolatos információk gyűjtését, leírását, valamint az anyagvizsgálatok eredményét, mely eredmények a tárgy készítéstechnikájáról adnak információt.

Tanszék: Restaurátor Tanszék
Szakirány: Iparművész Restaurátor Szakirány, fém-ötvös specializáció
Témavezető: Szatmáriné Bakonyi Eszter
Diploma típusa (pl. olajkép, szitanyomat, bornzszobor, installáció, arculatterv stb.): festett vas szobor (1), sárgaréz füstölőedény (2)