Szalai Sára

sari.szalai@gmail.com
www.szalaisara.blogspot.hu

 

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek

Diplomamunkám témájának Bertolt Brecht: A szecsuani jólélek című drá- máját választottam. Brecht nem egyetlen problémára világít rá, hanem több kérdést vet fel. A Gondviselés létének vagy nem létének kérdései, a közösségi együttélés törvényszerűségei a szabad akarat és a beilleszkedés relációiban, a nők társadalmi szereplehetőségei, az egyén morális vívódása a „jó” és a „rossz” értelmezési körei kapcsán. Az író Szecsuan fővárosaként nevezi meg azt a helyet ahova Sen Te történetét helyezi, de már rögtön az elején leszögezi, hogy fiktív helyszínről, allegóriáról beszél. Egyrészt egy homályos távoli helyet jelöl, másrészt mindazon helyek öszszességét, ahol az emberek egymás kizsákmányolásából élnek, vagyis a Brecht által megtapasztalt kapitalizmus elnyomásban sínylődnek. A látvány alapkoncepciójának kialakításakor arra törekedtem, hogy az általam ismert világból kiindulva megteremtsem az írói környezetet. Nem annyira a kapitalizmus démonizálásának, hanem a Brecht-i ontológiai élménynek, a kizsákmányolásnak a tereit kerestem. A párhuzamot az egyes kultúrák értékeinek a turizmus által való kifosztásában találtam meg. A kultúrát mint árucikket kívántam a kizsákmányolás tárgyaként bemutatni. A koncepcióm az, hogy a Brecht „Szecsuan fővárosát” egy turistaközpontként jelenítem meg, ahol az emberek saját kultúrájuk kiárusításából élnek. A néző maga is turistaként érkezik a helyszínre, majd megfordul a világ, amikor megismeri a szereplők valódi életét, „Túristaland” egész közösségét, fennmaradásuk morális dilemmáit és az egyének tusakodásait.

Tanszék: Látványtervező
Témavezető: É. Kiss Piroska, Zeke Edit, B. Nagy Anikó
Konzulensek: É. Kiss Piroska, Zeke Edit, B. Nagy Anikó
Diploma típusa: látványterv, díszletmakett, kivitelezett jelmez