Pálos Alexandra

szaszipalos@gmail.com

 

Líra és Epika

A darab története két kitalált királyság különböző helyszínein játszódik. Mivel tér- és időbeli megkötések nem voltak, a tervezés szabad asszociációra épült.
Számomra az egyik legfontosabb inspiráció Líria és Epikum lakóinak tökéletes különbözősége, egyértelmű szembenállása, ami a térelrendezésben a fent-lent szimbolika által jelenik meg. A díszlet fő elemét adó oszlopok papírból készülnek, sajátos technikával illesztve, mely által a papír folyamatos mozgásban van, a történet helyszíneinek változásával összhangban. Egy meghatározhatatlan tér jön létre, ami a papíroszlopok emelkedő illetve süllyedő mozgásával képes megjeleníteni a királyságok különböző helyszíneit. Az így kialakított tereket egy-egy  a helyszínre jellemző díszletelemmel egészítem ki. Epikumnál a színpadból felnyíló pop-up book szerű megoldásokkal, míg Líriánál belógatott elemekkel.

A bábok megjelenítésében is a papírszerűség dominál, azonban az anyag sérülékenysége miatt speciálisan kezelt textilből készültek az óriásfejeket formázó testbábok. A líriaiak a rájuk jellemző elrugaszkodottság jegyében magasabbak és légiesebbek, míg az epikumiak merevségük okán tömzsik és szögletesek. Ez a különbség a bábok kialakításában is megjelenik. A líriaiakat alakító színészek fejükön, míg az epikumiak a felsőtestükön viselik a bábokat.

Tanszék: Látványtervező
Szakirány: Díszlet, báb
Témavezető: É.Kiss Piroska, Matyi Ágota
Konzulens: Orosz Klaudia
Diploma típusa: Makett 1:50, báb, tervek
Diploma-projekt címe: Líra és Epika