Barta Gergely

gergelyb90@gmail.com

 

Cím nélkül

Képeim témái személyes környezetemből kimetszett részletek. Olyan motívumok, melyek átlagos tekintetben többnyire mellékesek, számomra viszont különleges jelentősséggel bírnak. Ilyenek a fatörzsek, térfigyelő kamerák is. Munkáimban egyfajta csend, mozdulatlanság, időtlen állapot megragadására törekszem, azokra a jelenségekre fókuszálok, melyek eltűnni látszanak a nagyvárosi ember létezéséből.

Tanszék: Festő
Témavezető: Halász András,
Diploma típusa: Festmény